KODE DISKON 30% Kursus Perangkat Desa = CIPTACENDEKIA30

Home Forum Ketawa-Ketiwi Aku Siji Kowe Siji

Aku Siji Kowe Siji

Melihat 1 pertalian (thread) balasan
 • Penulis
  Tulisan-tulisan
  • #10774

   Wiji Hatmoko
   Keymaster

   Badrun karo Sodron bengi-bengi peteng ndedet nyolong jeruk neng kebon, lagi oleh setengah karung, ono asu njegog langsung mlayu banter wedi selak konangan.

    

   Tekan ngarep Gerbang Kuburan angker jeruke tibo ngglundung 2 tapi ditinggal wae mergo kesusu arep cepet-cepet ngumpet neng mburi kijing timbang konangan.

    

   Kendel tenan maling 2 iki….

    

   Kiro-kiro wis aman, Badrun karo Sodron mulai bagi hasil..

    

   “aku siji….kowe siji….aku siji..kowe siji..aku siji..kowe siji….”

    

   Ngono terus nganti ono wong liwat, yoiku Si Paijo, kaget, mandeg mrinding krungu swara aneh seko njero kuburan angker……

    

   “Aku siji..kowe siji..aku siji..kowe siji…….”

    

   Saking wedine Paijo mlayu marani daleme Pak Kyai cedhak kono lan karo ngos-ngosan pucet ndeprok dengkule meh copot crito memedi suara neng kuburan wingit mau.

    

   Pak Kyai penasaran, ngajak Paijo ngindik neng ngarep Gerbang Kuburan, ora wani mlebu. Paijo gemeter gocekan sarunge Pak Kyai seko mburi…

    

   Seko jero kuburan tetep krungu swara :

    

   “Aku siji..kowe siji..aku siji..kowe siji…”

    

   Paijo: ” Pak Kyai nopo niku swara malaikat itung-itungan nyowo menungso sing sampun dicabut ajeng dilaporke dumateng gusti sing kuwaos pak kyai ? Paijo takon bisik-bisik gemeter keweden….

    

   “Mbuh aku dewe ora paham” jawabe Pak Kyai karo megeng napas…

    

   Ora suwe ono swara maneh seko njero kuburan..

    

   “Iki wis rampung kabeh, saiki kari 2 neng ngarep Gerbang Kuburan kae arep dijupuk sopo? Kowe opo aku??”

    

   Pak Kyai lan Paijo:

   “WAAAAAAAA…..blaikkkk…..!! ”

    

   Njenggirat kaget saknaliko Pak Kyai lan Paijo mlumpat kalen mbradat mlayu keponthal-ponthal, tibo glangsaran tangi maneh nganti sandale keri…..lan sarunge mlorot…….kepentut-pentut..

    

   °•ŵĸ\=D/ŵĸ•°=D°•ŵĸ=))ŵĸ•° °•ŵĸ\=D/ŵĸ•°=D°•ŵĸ=))ŵĸ•°

  • #14691

   Ternyata pak kyainya juga penakut hhhh serba salah

Melihat 1 pertalian (thread) balasan
 • Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.

Mendaftar/Masuk

Pencarian di Forum

Online Saat ini

Tiada pengguna yang sedang online