Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6

Alhamdulillah, setelah selesai menulis tentang kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Jawa SD, kini bisa saya lanjutkan dengan latihan soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6.

Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6

I. Pilihen wangsulan kang paling bener kanthi ngeklik salah sijine pilihan jawaban kang cumawis!

II. Garapen pranyatan-pranyatan ngisor iki manut prentahe!

41. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!

Marlinah mangan kacang goreng.

42. Paragraf ing ngisor iki wacanen banjur ringkesen!

Desa Tlaga Asri kebanjiran. Manut katrangane Pak Projo, salah sawijining warga Desa Tlaga Asri, kedadeane wayah jam sepuluhan. Naliko iku tanpa ana wong kang ngira, dumadakan banyu gebyuk kaya disokake. Pisanan keprungu swara kemrosok kaya barang-barang padha ambruk. Ora let suwe banjur brul…grotak….braaaaaaakkk…! Ora bisa digambarake kaya apa swarane, ngerti-ngerti banyu wis mblabar ana ing ngendi-endi. Tekane banyu santer, nerjang apa bae kang ana ing sangarepe. Barang-barang padha keli, wit-witan akeh kang ambruk, gapura desa kang kukuh, saiki katon miring. Sangkrah patng cranthel temangsang ana ing ngendi-endi.

43. Wacanen geguritan ngisor iki, banjur tulisen gancarane!

Ibu

kanthi dlancang seta iki

anakmu angrantu rawuhmu

ngasta sasuwek pangapura

pinangka nambal kaluputan

anakmu kang wus kesupen

sega thiwul sambel korek ndsa

dang-dangane ibu sawengi ceput

datan sare kanggo aku

biyen kae

44. Gatekna gambar ngisor iki banjur gancarna nganggo ukaramu dhewe manut gambare!

45. Wektu aku tekan ngomah, ibu ora ana lagi tindak pasar durung kondur.

Ukara kasebut owahana nganggo ragam krama alus!

KUNCI JAWABAN

41.

42. Kira-kira jam sepuluhan, Desa Tlaga Asri ketaman banjir bandhang. Tekane banyu ndadak, ora ana kang ngira. Banyu kaya disokake. Sawise ketaman banjir bandhang kahanane mrihatinake banget.

43. Anak nulis layang marang ibune dhewe rumangsa akeh lupute tansah ngantu-antu pangapurane. Anake uga wis lali rasane lan kangen karo sega thiwul dang-dangane ibune uga sambel koreke cepakane saben dina nalika semana.

44. Kanggo mengeti dina Kamardikan ing sekolahanku dianaake lomba tarik tambang antarkelas. Mligine kelas dhuwur. Para siswa padha rame-rame, surak-surak ana plataran sekolah menehi semangat kanggo time dhewe-dhewe.

45. Wekdal kula dumugi griya, ibu boten wonten nembe tindak peken dereng kondur.

SELANJUTNYA

Untuk mendownload softfile Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6 ini klik link berikut ini :

https://drive.google.com/file/d/1usG-2nc9EI-JxKKAsZkXzdxj2jZx1tZ2/view?usp=sharing

Jika kamu merasa Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6 ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan latihan soal ini kepada rekan, saudara, atau tetangga kamu melalui media sosial yang kamu miliki.

Caranya sangatlah mudah, klik tombol Facebook, Twitter, atau Google Plus yang terletak di bawah artikel ini.

Oh, iya..

Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan diri dalam Ujian Sekolah/Madrasah dan ingin mengikuti kursus online yang terdapat di Bimbingan Belajar Era Digital CiptaCendekia.com maka kami telah merilis aplikasi ciptacendekia yang dapat kamu download melalui playstore.

download-aplikasi-ciptacendekia-blog-banner Bahasa Indonesia

Selanjutnya, untuk menuju ke latihan ujian sekolah SD mapel lainnya silakan klik link di bawah ini:

soal ujian sekolah SD kelas 6

Semoga latihan soal mengenai Ujian Sekolah Bahasa Jawa untuk SD Kelas VI ini bermanfaat bagi kita semua.

Dan saya doakan semoga kamu yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Mahakuasa.

Sukses selalu ya…

Salam hangat,

Wiji Hatmoko

1 Tanggapan pada "Latihan Soal USBN Bahasa Jawa Kelas 6"

Berikan Komentar Anda

Halo Kak selamat datang! Bila ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi kami ya..

Kursus Perangkat Desa